<< Start

2012 - december - deel 1

Next >>

December 2012 - deel 1De onderbouw

Als eerste is de basisplaat aan de beurt. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden bouw ik deze als een holle contructie. Ik heb 3,6 mm multiplex laten zagen in de juiste afmetingen.

The first item to build is the baseplate. To keep the weight as low as possible I am building this as a hollow construction. I've had 0,14 inch multiplex sheets sawn in the right dimensions.

Brora

De basisplaat wordt circa 170x23 cm. Ik heb daarom 2 stukken multiplex van deze afmetingen, die ik met rechtop staande vurenhouten latten van 18x7 mm ertussen in elkaar zet.

The baseplate is going to be 67 x 9 inches. For this I have 2 pieces of multiplex of these dimensions, that I put together with whitewood slats of about 0,71 x 0.28 inches in between.

Brora

Uiteraard gebruik ik witte houtlijm. Naast de latten in de lengte heb ik voor de stevigheid ook een aantal dwarslatten in het midden gezet.

Off course I use white wood glue. Crossways to the slats along the length of the plate I put in a few slats for strength.

Brora Brora

Na het lijmen van alle latten kan de 2e plaat erop. Om de bovenste plaat goed aan de duwen bleken alleen de lijmklemmen niet genoeg.

After the slats have been glued the 2nd plate can be put on top. To get enough pressure to get the top plate to stick only using the frame clamps wasn't enough.

Brora

Toch handig als je nog een ouderwetse encyclopedie in de kast heb staan. De boeken zijn bijna allemaal even dik en lekker zwaar. Dit werkte prima!

An old encyclopedia turned out to be really handy. These books are all pretty much the same height and pretty heavy. This worked fine!

Brora

Het resultaat is een holle "plank" van 3,6 + 18 +3,6 = 25,2 mm dik. Het is wel wat werk, maar de constructie is enorm sterk en zo goed als onbuigbaar. Bovendien weegt het bijna niks.

The result is a hollow "plank" of 0,14 + 0,71 + 0,14 = 1 inches thick. It's a bit more work, but the construction is very strong and as good as unbendable. Moreover it weighs next to nothing.

Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora
Brora

Ruwbouw landschap

Nu aan de gang met de ruwbouw van het landschap. Ten eerste moeten de topplaten ook van 3,6 mm multiplex in de juiste vorm worden gezaagd. In het bovenaanzicht hierboven zie je links het spoorviaduct en rechts het station en perrons. De bruine lijnen geven de vorm van de topplaat weer. Ook hierop zie je links de ondergrond van de sporen over het spoorviaduct. Het vlak rechts is de ondergrond van het station en de omgeving.

Now I set to wrok on the scenery basis. First the 0,14 inch multiplex topplates need to be sawn in the right shape. In the topview above you see the railviaduct on the left and on the right the station and platforms. The brown lines show the shape of the needed topsheet. Again on the left you see the basis of the tracks accross the railway viaduct. The surface on the right is the basis of the station and surroundings.

Brora

Op A4 papier heb ik de vormen uitgeprint vanuit de ontwerptekening. Deze knip ik uit en plak deze op de juist plaats op het multiplex en gebruik deze dan als sjablonen waarlangs ik de platen zaag.

On A4 paper I've printed the shapes from the design. After cutting these out I cellotape the templates on the multiplex at the right location and use these as templates for sawing.

Brora Brora

Na het zagen leg ik de topplaat op de juist plaats op de basisplaat en teken ik deze af, zodat ik ook precies weet waar de de diverse verticale spanten moeten komen.

After the sawing I position the topsheet exactly on the "bottom plank" to draw the contours of the topsheet. This so I know the location where the vertical "rafters" should be places.

Brora Brora Brora Brora Brora
Brora Brora
Brora

Nu maak ik de verticale spanten. Ook deze maak ik hol. In het zijaanzicht zie je links het spoorviaduct. Onder dit multiplex zet ik diverse spanten, zodat het spoor op hoogte komt. De zijkanten van het spoorviaduct, die ik zal lasercutten, komen later tegen deze constructie aan.

Now I'm going to make the vertical "rafters". These will also be hollow. In the sideview above the railwayviaduct is on the left. Beneith the multiplex I'll put the rafters, so that the base of the tracks will me put at height. The height of the viaduct, which I will cutting by laser, will be put against this construction at a later time.

Brora

Om beter inzicht te krijgen en goed te kunnen meten heb ik ook één van de zijkanten van het spoorviaduct uitgeprint.

To gain a better insight and to be able to rightly measure I 've also printed one of the sides of the railway viaduct.

Brora

Zo krijg ik meer beeld hoe ik de spanten het beste kan verdelen.

This way I get a better idea on how I can best ditribute the rafters.

Brora

Het spoorviaduct en het spoortraject ga ik dus met 5 spanten ondersteunen.

I will support the railway viaduct and the tracks with 5 rafters.

Brora

Ik lijm één zijde met houtlijm en die wrijf ik op een tweede te lijmen vlak. Zo verdeelt de lijm mooi en lijm je gelijk 2 spanten.

I put the white wood glue on one object and rub the another to be glued object together. This way the glue speads evenly and you can put 2 rafters together at once.

Brora Brora

Nog een paar boeken erop en een paar uurtjes goed drogen.

A few books on top and let it dry for a few hours.

Brora Brora

De rechterkant breng ik op hoogte met spanten over de hele breedte. Lijmen doe ik op dezelfde manier.

I set the right side on height with rafters over de whole width. I glue these together in the same manner.

Brora

Het resultaat zie je op de foto's hieronder. Een smalle enkelsporig spoorviaduct en op het brede stuk komt het station.

On the photographs above you can see the results. A railway viaduct with a narrow single track and the station on the broad side.

Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora
Brora Brora Brora Brora
<< Start

2012 - december - deel 1

Next >>

Brora bouwverslagen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .