<< Start

2013 - januari - deel 1

Next >>
Brora Brora

Zijkanten viaduct

Ik had al vastgesteld dat de zijkanten van het spoorviaduct passen op het onderstel. Nu lijm ik de 2 delen waaruit de zijkanten bestaan tegen elkaar met houtlijm.

I'd allready established that the railway viaduct fit on the basic frame. The sides of the viaduct consist of two parts. It's now time to glue these together with wood glue.

Brora

In het ontwerp heb ik rekening gehouden dat er een "binnenboog" moet worden gelijmd als onderzijde van het viaduct, gelijmd op beide zijkanten. Aangezien de materiaaldikte van de "binnenboog" 1 mm is, heb ik aan de binnenkant 1 mm "lijmruimte" gehouden. Dan aan de bovenkant van de zijkanten is de binnenkant korter dan de bovenkant dan de buitenzijden. Aangezien deze bovenkanten zichtbaar zijn aan weerszijden van de sporen en je niet aan 2 zijden kan graveren met een lasermachine, komt hier nog een afdekstrip met steenprofiel op.

In the design I've taken into account that an "innerarch" would have to be glued as the underside of the viaduct. This would be glued on both sides. Since the thickness of the material of this "innerarch" is 0,04 inch, I've offset the inside 0,04 inch to attain "gluespace". The top of both insides are shorter than the outsides. Since the topsides will be visible on either side of the tracks and it's not easily possible to engrave both sides on the lasercutter, I'll be putting a cover strip with a brickpattern on here.

Brora Brora

Mallen van steen

In de afgelopen jaren heb ik de nodige stenen verzameld tijdens mijn vakantie. Het stond al lang op de agenda om hiervan mallen te maken, zodat ik deze met gips kan gaan reproduceren voor modelbouwprojecten.

The last few years I've collected a lot of stones. I've been wanting to make mould of some of these to reproduce them with gypsum/plaster and use them for modelbuilding.

Brora

Alle stenen heb ik grofweg gesorteerd op grootte. Op basis van foto's van de omgeving van het spoorviaduct heb ik stenen geselecteerd die het beste lijken te passen in het landschap van Brora.

I've roughly sorted all the stones to size. I've studied photo's of the surroundings of the viaduct and selected stones that resemble those in the landscape of Brora the closest.

Brora

Ik gebruik als het even kan standaard plastic bakjes om mallen te maken. Goedkoop en makkelijk. De eerste mal die ik maak is gelijk een experiment. Ik had een mooie steen die ik in 3D wilde kunnen gieten. De steen heb ik op kleine houten pootjes gezet, zodat het siliconenrubber (waar ik de mal van maak) de steen kan omsluiten.

I prefer to use normal plastic containers to make my moulds. Cheap and easy. The first mould I'm making is an experiment. I had a nice stone that I wanted to reproduce in 3D. I put the stone on littel wooden legs, so the siliconrubber (the material I use for making the mould) can enclose it completely.

Brora

Zie tips en trucs over het maken van mallen voor meer informatie.

See an explanation of making moulds (sorry in Dutch!) for more information.

Brora

Na 24 uitharden kon ik de steen weer uit de mal snijden met een stanleymes. De vier pootjes die op de bodem waren gelijmd zie je nog net zitten.

After 24 hours the mould has hardened, so i can cut the stone out of the mould with a box cutter. You can still see the four legs that were glued to the bottom.

Brora

Nadat ik de binnenkant van de mal had schoongemaakt heb ik een afgietsel gemaakt van gips. Zie ook tips en trucs over het maken van afgietsels voor meer informatie.

After cleaning the inside of the mould I've made a cast with gypsum/plaster. Also see an explanation of making casts (sorry in Dutch!) for more information.

Brora

Het experiment lijkt geslaagd. Het is een kleine worsteling om de gegoten steen weer uit de mal te krijgen, echter het resultaat ziet er realistisch uit. Het resultaat is een rotsformatie die je 1 op 1 kan gebruiken. Of je kan deze in 2, 4 of meer delen zagen/breken, zodat je deze in berghellingen kan inbouwen.

The experiment seems successful. It's a bit of a struggle to get the cast stone out of the mould, but the result is pretty realistic. The result is a rockformation that can be uses as is. Or you can break/saw it in 2, 4 or more pieces to use these in making mountainslopes.

Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora
Brora

Hieronder een aantal foto's van het maken van nog 3 mallen en het gieten van stenen van gips.

Below a few photo's of making 3 other moulds and casting stones of gypsum/plaster.

Brora
Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora

Rotstest

De hele reden van al deze moeite is het kunnen maken van mooie en passende rotsformaties rondom het spoorviaduct van Brora. Ik heb ruwweg de lijnen waarlangs de rivier loopt afgetekend. Ik heb de waterkanten omwille van de dieptewerking iets laten afbuigen en smaller gemaakt.

The whole reason for all this trouble was to be able to make nice and fitting rockformations around Brora's railway viaduct. Roughly I've drawn the waterlines of the river. In order to get any depth of feeling I've diverted the waters edges somewhat and made the back of the river a little narrower.

Brora

Nadat ik een paar afgietsels had gemaakt wilde ik natuurlijk gelijk even kijken of de gegoten rotsen gaan werken. Ik heb de rotsen ruwweg langs de waterlijnen gelegd om te kijken of dit wat kan worden. Er moet nog veel gebeuren echter ik zie potentie.

After I had made some casts I wanted to check if the casted rocks would deliver the desired effect. I've roughly positioned the different rocks along the waters edges. It still needs a lot of work, but I see the potential.

Brora Brora
Brora Brora Brora Brora
<< Start

2013 - januari - deel 1

Next >>

Brora bouwverslagen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .