Ontwerp


Een korte introductie over Brora en het tot stand komen van het ontwerp.

De belangrijkste feiten over Brora kan je vinden in de Brora pagina op Wikipedia, dus die zal ik hier niet herhalen.

The most important facts about Brora are to be found at the Brora page on Wikipedia, so I won't repeat those here.

Bekijk de interactieve kaart op Google Maps (rechts) om een gevoel te krijgen voor de locatie en omgeving van Brora.

Check the interactive map on Google Maps (right) to get a feel for Brora's location and surroundings.


Grotere kaart weergeven
Brora Far North Line Scotland

Hierboven de Far North Line van Inverness naar Wick en Thurso met Brora aangegeven in rood. Het is een prachtige treinreis van begin tot eind. Prachtige uitzichten, de Highlands aan je ene hand, de kust aan je andere. Tussen Helmsdale en Georgemas Junction duik je de meest afgelegen delen van de Highlands in. Als je van MAMONAL houdt is dit de plek! MAMONAL staat overigens voor Miles And Miles Of Not A Lot.

The Far North Line from Inverness to Wick and Thurso is shown above, with Brora in red. It's a beautiful railwayjourney. Fabulous views, the Highlands on one side, coast on the other. Between Helmsdale and Georgemas Junction you plunge into the most remote parts of the Highlands. If you like MAMONAL this is the place! MAMONAL stands for Miles And Miles Of Not A Lot.

Bij mijn eerste bezoek aan Schotland (en Brora) in 1998 had ik de modelspoorbouw hobby nog niet herontdekt. Vanaf 2003 was dit wel het geval. In onze vakanties van 2003 en 2004 heb we de eerste treinreizen door Schotland gedaan. De eerste vonken van inspiratie sloegen over. Ik heb inmiddels legio favoriete plekken in Schotland. Als ik tijd zou hebben om alles na te bouwen zou ik het doen! Maar helaas.

When I first visited Scotland (and Brora) in 1998 I hadn't rediscovered the model railroad hobby. From 2003 onwards I had. In our 2003 and 2004 vacations we experienced our first railroadtrips through Scotland. The first sparks of inspiration came to me. Nowadays I have lots of favorite places in Scotland. If I had the time to build them all I would. No such luck however.

Vanwege de bijzondere ligging van Brora is deze blijven hangen als één van mijn favoriete plekken om te verwerken in een diorama. Al in 2006 heb ik de eerste schetsen gemaakt. In september 2009 heb ik de eerste serieuze digitale tekeningen gemaakt van het station. Eind 2009 werd ik vader. Ofwel in 2010 en 2011 was er geen tijd. Pas in juni 2012 heb ik het ontwerp weer opgepakt.

Because of Brora's special surroundings and location it stuck as one of mt favorite places to make into a diorama. As early as 2006 I made the first sketches. I made the first serious (digital) designs of the station building in september 2009. At the end of 2009 I became a father. So no time to spare in 2010 and 2011. It wasn't until june 2012 that I picked up the design again.

In september 2012 heb ik Brora nogmaals bezocht voor de laatste oriëntatie en ontwerpideeën. De vervallen staat van het stationsgebouw motiveert me nog meer om deze in volle glorie te laten schitteren in miniatuur. Op internet heb ik avonden lang naar aanvullende informatie gezocht. Op de website Am Baile vond ik zelfs een sporenplan van het station en omgeving uit juni 1913.

In september 2012 I visited Brora again for a last orientation and to pick up the last designideas. The run down state of the station building only motivates me more to let it shine in it's former glory in miniature. I've spent many nights on the internet to find complementary information. On the website Am Baile I even found a general plan of Brora station from 1913.

Brora Brora Brora Brora
Brora General Plan Station 1913

Van oktober t/m december 2012 heb ik alle informatie verwerkt in het ontwerp voor een diorama in schaal N (de Engelse 1:148) van circa 170 x 23 cm. Ik heb het algemene sporenplan van 1913 als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Het station en de aangrenzende spoorviaduct staan centraal.

From october to december 2012 I've assimilated all the information in the design for this diorama in N Gauge (the English 1:148) of roughly 67 x 9 inches. I've taken the general plan of 1913 as a starting point of the design. The station and adjacent railway viaduct take central stage in the design.

Hierboven het sporenplan van Brora gebruikt als ondergrond voor het digitale ontwerp (de gekleurde lijnen). Uiteindelijk is hier de ontwerptekening met het zij- en bovenaanzicht uitgekomen die hieronder staat.

In the picture above you see the general plan used as background for the digital design (the colored lines). Eventually this formed designplan seen as the side- and topview of the diorama shown here below.

Brora Brora
Brora

Van links naar rechts zie je de spoorviaduct, het huis van de stationschef, de kruiershuizen, het stationsgebouw, de perrons en een goederenloods.

From left to right the railway viaduct, the agens's house, the porters' houses, the stationbuilding, the passenger platforms and goods shed.

Brora Brora

Ik heb bij mijn diverse bezoeken aan Brora vele detailfoto's gemaakt van alle zijden van het stationsgebouw. Ik heb het gebouw hiermee tot in detail kunnen nateken in een digitaal tekenprogramma.

During my several visits to Brora I've taken lots of detailed photographs of all sides of the stationsbuilding. I've been able to draw the building in a digital design program.

Brora

Ik ga dit gebouw laseren in karton. Bij Miniworld Rotterdam heb ik een gunstig tarief onderhandeld om gebruik te mogen maken van hun splinternieuwe lasermachine :-)

I will be lasercutting this building in cartboard. At Miniworld Rotterdam I've negotiated a favourable rate to used their brand new lasercutter :-)

Brora Brora Brora Brora
Brora Brora Brora Brora

Samen met het sporenplan uit 1913 en Google Maps kon ik van bovenaf de locatie van de spoorbrug redelijk goed vaststellen. Echter met de foto's die ik kon maken in Brora is de spoorviaduct matig zichtbaar vanwege het vele groen dat in de loop der jaren is gegroeid rondom het viaduct. Het ziet er prachtig uit, echter als je het viaduct na wil bouwen is dat wel weer lastig!

Together with the general plan from 1913 and Google Maps I could estimate the correct location of the railway viaduct. However on my selfmade pictures in Brora the viaduct is hardly visible due to the growth of trees and brushes in the passing years. I looks beautiful, however when you attempt to create a model of the viaduct it's rather inconvenient!

Brora

Gelukkig vond ik een aantal oudere foto's op internet. Ook heb ik bij mijn bezoek in 2012 een leuk book gekocht "Brora, time and change in a highland village". Ook hier stonden nog een aantal mooie oudere foto's van het viaduct in. Met deze verzamelde informatie heb ik het viaduct hopelijk nauwkeurig genoeg kunnen benaderen.

luckily I found a number of older photographs on the internet. Also when I visited Brora in 2012 i've bought a nice book "Brora, time and change in a highland village". Among the many photograohs there were also a few of the the railway viaduct in earlier times. With the collected information I've hopefully been able to model the viaduct accurately enough.

Brora

Op de foto rechts zie je het kleinere viaduct voor wegverkeer, met op de achtergrond de karakteristieke kloktoren in Brora. Het is een oorlogsmonument oorspronkelijk gebouwd naar aanleiding van de eerste wereldoorlog. Meer informatie hier.

On the picture on the right you see the smaller viaduct for roadtraffic. On the background you see the Brora clock tower. This is a war memorial initially built commemorating the first world war. More information here.

Brora

Op het sporenplan uit 1913 staan twee seinhuizen vermeld. Echter deze zijn al jaren geleden gesloopt. Op het diorama komt het zuidelijke seinhuis. Ik moest daarom op zoek naar oudere foto's van het station. Gelukkig is daar internet en ik vond een aantal.

On the general plan from 1913 two signalboxes are shown. However these have been demolished years ago. On the diorama the southern signalbox will appear. Therefore I had to search for older pictures of the station. Luckily internet is a great help and I found a few.

Brora Brora

Het laatste gebouw dat ik tot nu toe heb nagetekend is de goederenloods. Deze stond er al in 1913 en staat er tot op vandaag nog steeds. Dus hier heb ik zelf nog de nodige foto's van kunnen maken. Echter ook hier vond ik op internet nog nuttige foto's voor de nodige details die ik nog had gemist.

The last building I have drawn until now is the goods shed. This building was already there in 1913 and it still stands until this day. So I was able to take the needed photographs myself. Additionally I found a number of useful pictures on the internet with some of the details I had missed.

Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora Brora

Brora bouwverslagen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .