<< Start

2012 - december - deel 2

Next >>

December 2012 - deel 2De onderbouw - vervolg

Alle onderdelen van de onderbouw zijn nu klaar. Echter ze zijn nog niet gelijmd.

All parts of the basic frame are ready. However none of them are glued together yet.

Brora

Nu worden op de juiste locaties alle spanten vastgelijmd met houtlijm. Uiteraard worden alle onderdelen zo loodrecht mogelijk geplaatst.

Now it's time to glue all the "rafters" in place with white wood glue. Off course all parts are placed a perpenticular as possible.

Brora

De brede stukken aan de rechterkant van het diorama zullen de multiplex plaat waarop het station, de perrons en overige gebouwen worden geplaatst ondersteunen.

The wider parts on the right side of the diorama will support the multiplex sheet on which the stationbuilding, platforms and other buildings will be placed.

Brora Brora Brora Brora
Brora

De smalle spanten ter ondersteuning van het spoorviaduct worden precies uitgelijnd en loodrecht geplaatst.

The small rafters bearing the railwayviaduct are exactly aligned and perpendicularly placed.

Brora

Het uitlijnen van deze spanten moet nauwkeurig gebeuren, omdat hier het uiteindelijke kwaliteit van het viaduct mede door wordt bepaald.

The alignment of these rafters needs to be precise, since this helps determine the quality of the viaduct.

Brora

Ik heb het geprinte sjabloon van het viaduct gebruikt om te bepalen waar de spanten de beste ondersteuning gaan geven. Voor het ondersteunen van de autoweg (de klein doorgang) is een laag spant gemaakt over de hele lengte.

I´ve used the printed template of the viaduct to determine the best placement of the rafters for optimal support for the viaduct. For the support of the roadway (the small passage) I've made a low rafter over the whole length.

Brora Brora Brora
Brora Brora Brora

In 1913 was er een overweg naast het spoorviaduct. Tegenwoordig is er een wegviaduct dat onder de sporen door loopt. Aangezien in het oude station Brora bouw, heb ik gezocht naar de beste manier om deze oude overweg na te bouwen.

In 1913 there used to be a level roadcrossing the tracks next to the raiwayviaduct. Nowadays there is a roadviaduct passing under the tracks. Since I am building the older version of Brora station, I've looked to recreate this crossing.

Brora

Ik heb een oude luchtfoto gevonden van het station en omgeving waar de oude overweg nog op de zien is. Tegenwoordig kan je de oude weg naast het wegviaduct nog steeds zien liggen.

I've found an old areal photo of the stations surrounding on which the old crossing can still be seen. Nowadays the old road can still be seen next to the roadviaduct.

Brora

Als basis voor deze omhoog lopende weg en de overweg boven aan de sporen heb ik een grote holle spant gemaakt dat de hellingen aan weerszijden van de sporen volgt. Ook deze heb ik op de juiste plek vastgelijmd.

As a basis of this ascending road and the level crossing I've made a special broad rafter that follows the slopes on both sides of the crossing. I've also glued this in place.

Brora Brora Brora
Brora

Spoorviaduct laseren

Met de lasermachine heb ik de wanden van het spoorviaduct gelaserd in karton. Dit wil zeggen de steenprofielen gegraveerd en de omtrek gesneden. De zijwanden bestaan uit 2 lagen van elk 1 mm dik. De laag aan de binnenkant heeft uiteraard geen steenprofiel nodig.

The sides of the viaduct were made on the lasercutter in carton. The brickwork was engraved and the outline was cut out. The sides are going to consist of 2 layers each of 1 mm (0,04 inch) thick. The layer on the inside off course has no brickworks engraved.

Brora
Brora

Rechtstreeks uit de lasercutter wordt het karton geverfd. Ik gebruik spuitbussen om een uniforme verfdekking te krijgen. Ook gebruik ik 3 tot 4 verschillende kleuren voor een direct veroudering/weathering effect. Het steenprofiel wordt later nog verder geweathered met andere technieken. Echter voor nu geven deze eerste kleurenvariaties een goed startpunt.

Straight out of the lasercutter the carton needs to get painted. I use spray cans to get a uniform distribution of paint. Also I use 3 to 4 different colors to achieve an instant weathering effect. The stones will be weathered more with different techniques later, however these initial color variations give it a good starting point.

Brora
Brora Brora Brora Brora

Onderbouw bijna klaar

Nu de zijden van het viaduct klaar zijn wilde ik ook kijken of ze ook daadwerkelijk passen. En dat doen ze perfect. Ik heb de binnenzijden met lijmklemmen vastgezet op de smalle staanders, daar waar ze later in op hun definitieve plek worden gelijmd. Voor nu missie geslaagd.

With the sides of the viaduct ready I wanted to look if they fit. And they do perfectly. I clamped the insides to the narrow rafters as they will be glued in their final place later. For now mission accomplished.

Brora Brora

Nu is vastgesteld dat de viaductzijden passen, is het tijd om de bovenplaat met het spoor van het spoorviaduct vast te lijmen.

Now that a perfect fit had been established for the sides of the viaduct, it's time to glue the topsheet with the railroadtracks of the viaduct.

Brora Brora Brora
Brora Brora

Bij het lijmen van het multiplex van het viaduct bleek dat de spant van de overweg een plaatdikte te laag te zijn. Blijkbaar een rekenfoutje in de ontwerptekening. Dat heb ik opgelost door reststukjes multiplex hierop te lijmen.

When I glued the multiplex of the viaduct in place, I noticed that the rafter of the crossing was a "multiplex-thickness" to low. Apparently a error in the design. I fixed this by glueing leftover bits of multiplex on the rafter.

Brora

Hieroverheen plak ik twee lagen basislagen karton van ongeveer 1 mm dik. Hiermee hoef ik later alleen nog de 2 "asfaltlagen" (gemaakt van geverfd karton) te leggen om de weg af te maken tijdens de landschapsbouw.

Over this I glued 2 layers of carton of about 1 mm (0,04 inch) thick. With this I later on only need to place 2 "asphaltlayers" (made of painted carton) to finish this road during the scenery building stage.

Brora Brora

Met dit laatste stuk klaar is het basis frame van het diorama klaar. De volgende fase is de ruwbouw van het landschap. Hierin worden de basis vormen en hoogteverschillen van het landschap ingebouwd.

With this finished the basic frame of the diorama is finished. The next stage is the rough scenery work, in which the basic shapes and elevations in the landscape will be put in.

Brora Brora Brora Brora
<< Start

2012 - december - deel 2

Next >>

Brora bouwverslagen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .